Από Παλιά Βλαχάτα στο Καραβόμυλο.( video )

Από Παλιά Βλαχάτα στο Καραβόμυλο, μετά από βροχή και με ψιχάλες.