Από Παλιά Βλαχάτα στο Καραβόμυλο, μετά από βροχή και με ψιχάλες.