Πραγματικά εντυπωσιακή η φωτο του Gerasimos Pefanis

μας πάει πίσω στα 1980-1981