Αργοστόλι: Ενδιαφέρουσα η λίστα κρασιών στο Baroque (pics)

Λίστα κρασιών 2020
Μπαρόκ……..!!!

https://www.facebook.com/akis.katsabiris/posts/1581120258733298?__xts__%5B0%5D=68.ARBz4dd1pv_t-8cX6BI5IA9PU6VhEMbAILaxkAv2ZwMe2wtTQWMEpJbkJ1-vWmZQIy0zgVgX9mBKFaXmCCcwBkQpZwtvsiZjUFwyEre1XCBmndQHE8wD9ZMNEdpcC858p79A3_uBIQ6ymriZWZ7WDJK3p_bh7fk8lMB3_CdONuNF4ns6HFCzxs_BmPNOCHHvLv2DLsf2nWCJfb4rTQTokzHQaJxMGO2u8ez874khkSh8EL9hn9kcIGLd2pZIiRdbQRIyXejfxUYxbXIizF9RUDPDay2Ol0BN1w&__tn__=-R