Όλο το προσωπικό του δήμου αυτές της ημέρας εργάζονται για να στολίσουν το Αργοστόλι σε αυτούς πρέπει να τους πούμε μπράβο 28/11/2019

Και οι ηλεκτρολόγοι του δήμου στολίζουν το Αργοστόλι μπράβο σε όλους και στον Κακούρη Σπυρο

Από το fb του Νίκου Σουπιωνα