Μία ωραία παρέα απολαμβάνει το πρωινό καφεδάκι και αναλύει την επικαιρότητα στο καφέ Σουλάτασο

Μεσολωράς, Παυλάτος, Παπαδάτος & Κομπορόζος

Βγάλαμε κάποια είδηση παιδιά;