Αργοστόλι: Όλα έτοιμα στο Baroque για την εκδήλωση παρουσίασης Κεφαλλονίτικου Ροζέ Οίνου αποκλειστικά από Κεφαλλονίτες παραγωγούς (pics)

Αναρτήσεις του Άκη Κατσαμπίρη

https://www.facebook.com/akis.katsabiris/posts/1597247543787236?__xts__%5B0%5D=68.ARAAwzONx_0Wr2-POxspLrpqogqSxHtB-ISdXDcCS5NhpTM00s-jj_2SH3pH07lW1WIvTOKwLRP_1J3RTA_tx_HSV-yZeno-zY2rI7zT5tcdtGSAl3RpaN-d5Xcn_bOCkBdYMyj4qplUFj9hFCYH-acTlhI7H_-eRgd9dXTnNhM39i37ftJN35zUg2BDMVnWCuqZJzD6gGvHzFcYgikYxbTX3d-61jN0TIrEkRJxb5L8HzAsIVkaH5tkKutRZVwsD_HX2r56Mi1brLXWmZmgmu4b2T0S_3W8KA&__tn__=-R

https://www.facebook.com/akis.katsabiris/posts/1597198280458829?__xts__%5B0%5D=68.ARBQR9ZEgvmDGwf1SRUiViDkkKdh4xu9pvVJ4ptSJ8UjyeCXBWQM84Lm8_6Ab2kuhyfxuBitfKWyjr2x2i7BfclQmCvymgSMbDrNoAxD5X9AgMy9Y1FxV79a4ZPgy-nVdCJc4c8wYf7F89IPa_smT3-uC1inw4o-b4QWp8wNOsivXK3mxp1V0H13PMBUlUrhYWBsL81LxXKGs5qSclOwRBphB_PWpxf0XjmA_dApIK85au_XxzP5FwT_Dk93rASJXtyDBLpVMS7KghGGl5QpLkJ85hdjMk1ziA&__tn__=-R

https://www.facebook.com/akis.katsabiris/posts/1597183283793662?__xts__%5B0%5D=68.ARCgF63gbppMjYw1HYTMQBz9yKAIwla8zxIPgwKvRfJoeYTnP9khVZsgUZmwnJVm1vn6Ta8uNreNjH69KehmzHroZZQ5gUis9Hc2LznxeTcbHiyN56anP8MzHCy8VJ0IqsXQk0N25fo7RrQ1IxwmqbkD59v51d-wuk-Wb2Fk3oBmrQPmFauhmBAxNYU2WLnpTyrI38C83-01sMhbD26wg9aGkCDiYuKG4sasg66WheHzUDg65VrAe-aOOAqSngNMinMlIstIxJ9t0UHiE07Is3Ko-iFdWMBSOw&__tn__=-R