Αργοστόλι: Πτήση πάνω από το Υπερσύγχρονο Εργοστάσιο Αφαλάτωσης & Το Παλιό Υδραγωγείο (βίντεο)

Η μεγαλύτερη και καλύτερη αφαλάτωση της Ελλάδας ξεκίνησε τη λειτουργία τις 22/03/2019 παράγοντας περισσότερα από 1.700.000m3 πόσιμου νερού το χρόνο, καλύπτοντας τις ανάγκες της πόλης του Αργοστολίου και της τουριστικής περιοχής της Λάσης. Βρίσκεται στην περιοχή του Κουτάβου , στην είσοδο της πόλης του Αργοστολίου. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία “Μεσόγειος” του κεφαλονίτη Διονύση Γεωργόπουλου, όπως και όλο το προσωπικό λειτουργίας (μηχανολόγος μηχανικός , χημικός, τεχνιτες κλπ.). Στη μονάδα έχει εγκατασταθεί και σύστημα φωτοβολταϊκών προκειμένου να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Το εισερχόμενο προς επεξεργασία νερό προέρχεται από πηγές και μετά από φίλτρανση δύο σταδίων, παράγονται έως και 8.000 m3 πόσιμου νερού ημερησίως με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωση. Η λειτουργία της εγκατάστασης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και ο έλεγχος των ποιοτικών παραμέτρων του πόσιμου νερού γίνεται συνεχώς σε πραγματικό χρόνο τόσο από κατάλληλες ηλεκτρονικές μετρητικές διατάξεις ενσωματωμένες στην αυτόματη λειτουργία παραγωγής. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου πόσιμου νερού είναι εφάμιλλα , των καλύτερων εμφιαλωμένων νερών. Το σύνολο των καταστημάτων εστίασης, τα καφέ, οι ξενοδοχειακές μονάδες πλέον έχουν παροπλίσει τις μικρές μονάδες αποσκλήρυνσης που είχαν μέχρι πρότινος, λόγω της ποιότητας του νερού.

Travelstories kefallonia_greece jg

https://www.facebook.com/jgasparinato/posts/3258309334236810?__xts__%5B0%5D=68.ARBQb1evd1yKBmOUorGCYQqqQGkTgShHwtPxn_UIqsMWkBVdfwuQmyZckC6X-Yh8McqB1npeqal2SBVUuCwCCk_YHByyWikNRz6LsYFKoKXvq5pIhsKM5rNuUZVkXp8mynxCXPtK9gmOue2yxfhoeZPuNKvzgxnLUW4UO6O6jTUtvCf-An3wlJn3Xe4P_h15ar6Z6-1Na3R4LIcthgII4c5kGDZMgHO05OrJQYE02klaucv0OX7q2EclH0gvkBAwDkWDuc7iWTwOKRUFO58Bw078DTdRwApmcgMFowpLsqefNHNW2gKiwPSda3z6jrobpEsdTGk8dq9iTPhS-snYFsydVP-g&__tn__=-R

Travelstories kefallonia_greece