Αργοστόλι: Το γλέντι στον Αστέρα στα Δαυγάτα καλά κρατεί (βίντεο)

Δείτε βίντεο του Makis Papas 

https://www.facebook.com/makis.G.papas/videos/645397950081652/

https://www.facebook.com/makis.G.papas/videos/496384428544966/