Χιόνια στην Ανωγή Ιθάκης (Φωτογραφίες Στάσσα Γιαννιού)

Από το fb ITHACANEWS