Χιόνισε στην Ανωγή Ιθάκης (pics)

Χιόνια στην Ανωγή Ιθάκης (Φωτογραφίες Στάσσα Γιαννιού)

Από το fb ITHACANEWS