Ετοιμάζεται η παιδική χαρά στο χωριό.
Έπεται και συνέχεια με το δάπεδο ασφαλείας.

Από το fb Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμουλιανάτων & Ριφίου.