Νέες πλωτές εξέδρες εγκρίθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, προς τοποθέτηση σε θαλάσσιες περιοχές της Ιθάκης και της Λευκάδας.

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ιωάννη στην Ιθάκη, μπροστά από την ιδιοκτησία του Marc Newson και για λογαριασμό αυτού.

Η ανωτέρω πλωτή εξέδρα, επιφάνειας 24,75τ.μ., έχει ως σκοπό την  εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Παράλληλα, η ίδια ως άνω αρχή, εξέδωσε άδεια για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Βλυχός Ελλομένου Λευκάδας, για λογαριασμό της εταιρείας Ν & Δ ΜΠΙΝΓΚΧΑΜ Ο.Ε. (SAIL IONIAN).

Η εν λόγω πλωτή εξέδρα, συνολικής επιφάνειας 56,38 τ.μ., αποτελείται από 2 τμήματα και έχει ως σκοπό την εποχιακή, προσωρινή πρόσδεση σκαφών.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χρηστών της πλωτής εξέδρας και να μη γίνεται χρήση αυτής για σκοπούς διαφορετικούς, από αυτόν για τον οποίο αδειοδοτείται.

Πηγή: tornosnews.gr