Πριν από τον τουρισμό, πριν από αρκετά χρόνια , όταν το Ιόνιο νησί της Ιθάκης ανήκε στους ντόπιους και στους Ιθάκους που είχαν ζήσει σε άλλες χώρες και επέστρεψαν στην πατρίδα τους. Ταινία σε φιλμ Super 8mm, τα πρωτότυπα που γυρίστηκαν στον Agfa είχαν κάποια επιδείνωση των χρωμάτων, αλλά οι ακολουθίες που είχαν γυριστεί στο Kodachrome παρέμειναν αρκετά καλές.