Τα νέα .
Αποφάσισα να μην συνεχίσω το ταξίδι ούτε από Πειραιά προς κεφαλονια.
Θα αφήσω τον Γιώργαρο τον Λίλα να το ολοκληρώσει μόνος του.
Εγώ θα το επαναλάβω μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα στο χέρι μου πλήρως.
Θα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να στηρίζετε την προσπάθεια για την συγκέντρωση χρημάτων και Επίσης να στηρίζετε το Λίλα στην μοναχική του πορεία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και τα καλά σας λόγια.
Τελευταία, θέλω να ευχαριστήσω τούς ανθρώπους των Φούρνων για την φιλοξενία.
Την Giouli Aggeli τον Γιάννη και τον Γιώργο, τον Λεωνίδα και τον καπτά Δημήτρη.
Και τον πρόεδρο του ΝΟΑ Λούκα Νιφοράτο.

Γιώργος Ποταμιάνος