Στην κοιλάδα των Ομαλών που βρίσκεται το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου

Φωτογραφίες Γεράσιμος Κουλουμπαρίτσης


Αναδημοσίευση από www.kefaloniamas.gr