Η Φεγγαρόλουστη Σάμη (pics)

Υπέροχες φωτογραφίες του Παναγή Καβαλλιεράτου