Όμορφες Καλοκαιρινές περατζάδες στο χωριό μας!
Από το Σύλλογο Κατελειού Μαρκοπούλου Μάρκο Πόλο.
Η παρέα του Βασίλη Καλογηρά!

Από το fb Κατελειός Μοναδικός