Πρωϊνό πέρασμα από το μοναστήρι του Αγίου μας και τον κάμπο με τα 40 πηγάδια στα Ομαλά.
Φωτογραφίες Γεράσιμος Κουλουμπαρίτσης

Αναδημοσίευση από www.kefaloniamas.gr