Κεφαλονιά: Η Crepaland πάει Σάμη (εικόνα)

Η Crepaland πάει Σάμη(Κεφαλονιά)
Ετοιμαζόμαστε
Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος
Από το fb του Λεωνίδα Βανδώρου