Όμορφο Αργοστόλι αφ’ υψηλού!!!!

Από το fb του

Georgios Papaioannou