Κεφαλονιά: Κυριακή πρωί στη Μονή του Αγίου Γερασίμου (pics+video)

Ανάρτηση από Travelstories kefallonia_greece

https://www.facebook.com/jgasparinato/videos/378743346437412/

https://www.facebook.com/jgasparinato/posts/3261752917225785?__xts__%5B0%5D=68.ARCTru4qh8fRmiu1JyTqoxXRWLXDClFpNIqs5GShEIwN7C66PHqDZ2W-XuPfWr-YYnsGBcHtAezOy1TefUfA9_IW-ofRjNtfwZm7SEllSuwiehLciOmbotbOL9JuYNnc5BMDCp9Bm6b1ibLW00XN9ZEFOSUXzl26-1FhoFrPNbCK-IYwP7lfCMa5AylZwrJrQsOl669MIAVH028DaAYcA8U6yx6G424gErBw8SqcwpyHh_Vxn4brjT2Hd7B2Q-GHflRbK3BTIbZsPoqVgAZzmjQjNdkGWgvDoiXpAuJQKnn-twvcZLwG_DoG_8LcF9vtU9fobx3D7nL-2JgEjLq3ZVTm-ZxW&__tn__=-R