Κεφαλονιά: Οι βαρδιάτορες του Casa-Museo House (pics)

οι βαρδιάτορες στην κούρτη του Μουσείου!

Από το fb του

Casa-Museo House-Museum Kefalonia