Μετά την δημοσιοποίηση της ΚΥΑ αναμένουμε την δημοσιοποίηση των διαγωνισμών για τις δημοπρατήσεις των παραλιών από τον Δήμο αλλά και την Κτηματική Υπηρεσία.

Η δημοπράτηση από την Κτηματική Υπηρεσία θα γίνει ηλεκτρονικά για τις εξής 4 παραλίες:

Mακρύς γιαλος (θέση “Σκαλάκια”), Αμμες, Αβυθος, Μεγάλη Αμμος

Ο Δήμος αναμένεται να δημοπρατήσει με τον συνήθη τρόπο, όπως κάθε χρόνο