Αφρικανική σκόνη και αγριεμένη θάλασσα στην κόκκινη παραλία του (Μια) Μέγα Λάκκου.
Η παραλία του Μέγα Λάκκου βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Ξι, τις δύο παραλίες τις χωρίζει ένας βράχος από άργιλο.

Φωτογραφίες Παναγιώτης Καλόγηρος

Αναδημοσίευση από www.kefaloniamas.gr