Φωτογραφίες από τις Καντρίλιες που χορεύθηκαν πριν από λίγο στην πλατεία.