Τα λόγια περιττά…. Ζητώ ο πρόεδρος!.. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή Γιάννη – Κυριάκο Μόραλης

Από το fb της

 Evropi VatsaSpiaggia Antonelou