Μία βόλτα στην παραλία της Σάμης(video)

V1800 Cali(1,1,1); AWB(1487,1205); Info(886,1351,224,0,1024,0,0)[2055;872,1927,913,2020;1638,1291,1706,1359;0,0,22263,27;];