Μπράβο! Γέμισε πρωτιές & βραβεία πάλι ο Βασίλης Λουκατος (pics)

Master in PWS 10 awarded photos and one album and at the end a surprise “Master in details ” ,I want to say thanks to all these people , friends, professionals photographers from all around the world who sharing the knowledge the love and passion for Photography ,one journey reached at the end ,and a new just begun thanks PWS, congratulations to all .

Από το fb του Βασίλη Λουκάτου