Ο κ. Παναγής που ταιζει τα άγρια άλογα του Αίνου!

Ο φίλος μου ο Παναγής ένας πραγματικός ιππότης που λατρεύει τη φύση και φροντίζει κάθε φορά τα άγρια άλογα, το σακούλι του με τα χαρούπια, είναι ο μόνος που πλησιάζει και μπορεί να τα ταΐζει στο στόμα.

Από το fb του Georges Metaxas