Ο Καζαμιας δεν καταλαβαίνει από …capital control!

Οι χρηματαποστολές Καζαμία, συνεχίζονται απρόσκοπτα. Λες και η άρση των capital controls, ήταν “φωτογραφικό ” μέτρο γι αυτόν!!!

Από το fb του Αντιπεριφερειάρχη Σπυρου Γαλιατσατου