Ομαλά: “Παγωμένη λίμνη” δημιούργησε η “Σοφία”

Αποτελέσματα της “Σοφίας”
“Παγωμένη λίμνη”

Από το fb  του Spyronionios P. Messoloras