Πολιτιστικός σύλλογος Κατελειού-Μαρκοπούλου: Καθάρισαν & ζωγράφισαν τους κάδους και έπεται συνέχεια… (pics)

Ανάρτηση από Πολιτιστικός σύλλογος Κατελειού-Μαρκοπούλου

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2728268750610808&id=1769557276481965&__xts__%5B0%5D=68.ARAedFT3vVDzJ9rIh4pdaMtvURnenvjmMCc9O7MMCmBpdpyzAN6VBcu-olYgf-RwPlgYoqwYP6LlGg58OYQNAzyEzd7g_PHwzexZMNS877ftzJA6lW-xiSe-e4J5uIjfMNijPadhU9DjY0XPYZ9KI-XvjvoiFTNJLCL-HKF8PZN0Bvu7upA1m8sGPcRcP8dfLFswdGoSFCkKVoQo8ysIJnPF2Hrz4cfsLqCzvU5S6bGZ138GREK_0YnvAW1I1x4lj3PFLOGz_NMjl-ZxhAx2gJVGySVqok8M9euSyTb5nTdzlT3hf1q7IL58MWOMpW_b0YosJEOlTEHibUqp3qzD-H77oCjZ&__tn__=-R