Παρόντες ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλ. Παρίσης, ο Γεράσιμος Γαλανός & ο Αντιδήμαρχος Πρόννων Σ. Σολωμός