Την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων, που αφορά στην υλοποίηση ενεργειών και δράσεων τουριστικής προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.

Η δράση, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

– Δημιουργία και ανάπτυξη υλικού προβολής, όπως ενιαία επικοινωνιακή πλατφόρμα, θεματικά κείμενα προορισμών (story telling), δημιουργία photo gallery και δημιουργία θεματικών video.

-Εργαλεία ψηφιακής καμπάνιας, προώθησης και διαφήμισης, όπως είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη Τumblr Page, πρόγραμμα media plan σε εξειδικευμένες πλατφόρμες, ψηφιακή προώθηση σε επιλεγμένα sites, καινοτόμα πλατφόρμα cluster TV, προβολή στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

-Διαφημιστική προβολή στο εξωτερικό με έντυπες καταχωρήσεις και τηλεοπτικές διαφημίσεις σε μεγάλα μέσα του εξωτερικού, διαφήμιση με banners σε Google Ads- Yahoo και άλλα.

-Ενέργειες δημοσίων σχέσεων, διεθνών συνεργασιών και εκδηλώσεων όπως είναι τα Press & Media trips με τη φιλοξενία δημοσιογράφων του εξωτερικού, ενεργοποίηση των Bloggers για τη δημιουργία θεματικών εμπειριών, ψηφιακή καμπάνια δημοσίων σχέσεων.

-Διαγωνισμοί στο εξωτερικό, διεθνείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα μέσα του εξωτερικού, διοργάνωση roadshοw σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού, διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων για επιλεγμένα κοινά-στόχους, εμπορικές συμφωνίες με brands, tour operators και φορείς για συνέργειες.

Αναδημοσίευση από www.tornosnews.gr