Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου εδώ