Το μέλλον των ομαλών γιατί πρέπει να πάμε μπροστά

Από το fb του Μαρίνου Φωτεινά του