Το τσικνισε και η Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς (pics)

Οι εργαζόμενοι και ο αντιδήμαρχος στην Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς το τσίκνισαν για τα καλά ευχόμενοι να είναι μαζί και του χρόνου με υγεία.