1.532 ευρώ εφάπαξ: To «άγνωστο» επίδομα της ΔΥΠΑ-Οικονομική ανάσα

Πρόκειται για ένα σχετικά «άγνωστο» επίδομα της ΔΥΠΑ που γεμίζει τον λογαριασμό ειδικής κατηγορίας ανέργων, με 1.532 ευρώ εφάπαξ.

Ειδικότερα, είναι ένα από τα επιδόματα ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που δεν γνωρίζουν όλοι και το οποίο αφορά το επάγγελμα των φορτοεκφορτωτών.

Ποιους αφορά το επίδομα

Οι ασφαλισμένοι που έχουν απασχοληθεί σε συγκεκριμένο (κρίσιμο) χρονικό διάστημα ως φορτοεκφορτωτές λιμένων και ξηράς, είναι δυνατόν να λάβουν ειδική συμπληρωματική παροχή ανεργίας με ιδιαίτερους όρους που ρυθμίζονται από την ΥΑ 34097/29.12.98.

Αυτές είναι οι προϋποθέσεις

Η Ειδική Συμπληρωματική Παροχή Ανεργίας χορηγείται, εφόσον οι αιτούντες:

  • Έχουν την ιδιότητα του μόνιμου ή επίκουρου φορτοεκφορτωτή λιμένος ή ξηράς ή του σημειωτή ή κομιστή τελωνείου κατά τον χρόνο της επιδότησης έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
  • Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) αποκλειστικά πλασματικές ημέρες ασφάλισης στον κλάδο με εισφορές υπέρ ανεργίας για τη ΔΥΠΑ κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος (κρίσιμο χρονικό διάστημα).
  • Για την ειδική Ειδική Συμπληρωματική Παροχή δεν ενδιαφέρει αν ο μισθωτός απασχολείται κατά τον χρόνο της παροχής και, συνεπώς, δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Ανεργίας.

συνέχεια στο athensmagazine.gr