Πότε η έκδοση του νέου προγράμματος

Πέντε χιλιάδες άνεργοι θα πάρουν 3.348 καθαρές αποδοχές.

Ο χρόνος μετρά πλέον, αντίστροφα για την έκδοση του πρώτου προγράμματος για το 2021.

Η Διοίκηση του ΟΑΕΔ επιχειρεί η νέα δράση να δημοσιοποιηθεί εντός του Ιανουαρίου.

Πρόκειται για επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρία, διάρκειας έξι μηνών που θα αποφέρει στους δικαιούχους 558 ευρώ καθαρά για 22 μέρες το μήνα με εξάωρη εργασία.

Το πρόγραμμα αφορά 5.000 εγγεγραμμένους ανέργους που θέλουν να απασχοληθούν στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing). Με αυτό τον τρόπο θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν τη σχετική εργασιακή εμπειρία.

Παράλληλα ο ΟΑΕΔ έχει καταρτίσει τη λίστα με επτά προγράμματα που αφορούν συνολικά 38.600 επιδοτούμενες θέσει εργασίας.

Πηγή: workenter.gr