400 ευρώ από την ΔΥΠΑ σε χιλιάδες ανέργους – Στα σκαριά 21 νέα επιδόματα και προγράμματα

ΔΥΠΑ: Έτσι θα λάβουν χιλιάδες άνεργοι 400 ευρώ – Οι 20 + 1 ευκαιρίες για το 2024

Χαρμόσυνα νέα για ανέργους φέρνει το νέο πλάνο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Έρχονται 21 νέα επιδόματα και προγράμματα από τον Ιανουάριο με βάση το πλάνο του Υπουργείου Εργασίας και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ για τα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης για το 2024.

Τα Νέα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης ΔΥΠΑ σε ανέργους

1. Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/ και η επανακατάρτιση ανέργων, σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

2. Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: Υποέργο 2Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (ηλικίας 45 ετών και άνω)

Η δράση αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση δέκα χιλιάδων (10.000) μακροχρονίων ανέργων, ηλικίας 45 ετών και άνω.

3. Επιχορήγηση της ΔΥΠΑ για την υλοποίηση του έργου: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων, που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

4. Πρόγραμμα προεργασίας για άνεργους νέους ηλικίας 18-30 ετών

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι δέκα χιλιάδες εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

5. Κλιμάκωση πιλοτικών προγραμμάτων ανοιχτού τύπου

Η Δ.ΥΠ.Α. φιλοδοξεί το πρόγραμμα αυτό να μπορέσει να δώσει αποτελέσματα που θα αξιοποιηθούν για την επέκτασή του στο σύνολο της Χώρας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

6. Πρόσληψη Νέων Συμβούλων

Η ΔΥΠΑ επιδιώκει να επενδύσει στην ενίσχυση της δυναμικότητάς της, χρηματοδοτώντας την ορισμένου χρόνου απασχόληση εργασιακών συμβούλων ανέργων/εργοδοτών (για περίοδο 4 ετών) για τον χειρισμό του αυξημένου φόρτου υποθέσεων λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας και την υποστήριξη της μετάβασης στην απασχόληση των ανέργων. Έχει γίνει η πρόσληψη 540 συμβούλων. Νέα προκήρυξη για 60 Συμβούλους

7. Προγράμματα εκπαίδευσης ειδικού ενδιαφέροντος για την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των εργασιακών συμβούλων των ΚΠΑ2 ΔΥΠΑ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων 1.000 Εργασιακών Συμβούλων των ΚΠΑ2 ΔΥΠΑ, για τα έτη 2022-2025, και υλοποιείται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας.

8. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με την δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις άνεργες γυναίκες (μέσω υψηλότερων ποσοστών επιδότησης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ανέργων).

9. Προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και στήριξης της αγοράς εργασίας στο πλαίσιο της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

– Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου (Δ.ΥΠ.Α). Το πρόγραμμα υλοποιείται. Ανοικτό για αιτήσεις μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

10. Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας (ΔΥΠΑ)

11. Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας για νέους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες (ΔΥΠΑ)

12. Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για νέους ηλικίας έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία (ΔΥΠΑ)

13. Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στις περιφέρειες ΛΑΠ και Δυτικής Μακεδονίας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομίας (ΔΥΠΑ)

14. Πρόγραμμα προεργασίας για 15.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

15. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 3.900 ανέργων ηλικίας έως 29 ετών

16. Πρόγραμμα ΝΘΕ για ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω

17. Ειδικό πρόγραμμα ρητινεργατών

18. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων στις Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ)

19. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)

20. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων στις Περιφέρειες σε Μετάβαση (ΜΕΤ)

21. Πιλοτικό Πρόγραμμα Κινητικότητας 500 ανέργων για εποχική απασχόληση πρωτογενή τομέα, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης (νέο)

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 7.000 ανέργους που θα λάβουν 400 ευρώ

Τις επόμενες μέρες θα προκηρυχθεί πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν:

α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας

β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και υπέγραψε σύμβαση εργασίας με την επιχείρηση κατόπιν υπόδειξης του αρμόδιου Εργασιακού Συμβούλου δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5€/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο είναι η πρόσληψή του σε επιχορηγούμενη θέση εργασίας στο πλαίσιο της δράσης απασχόλησης του έργου.

Έτσι ο άνεργος για τις 80 ώρες θα λάβει τα 400 ευρώ.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιείται μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία θα οδηγεί σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων που εφαρμόζει το κάθε Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. ή αδειοδοτημένο Κ.Δ.Β.Μ. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου.

Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης. Επιπλέον, εξασφαλίζεται η εξοικείωση των καταρτιζόμενων με τα σύγχρονα και ασύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Ο κάθε καταρτιζόμενος πρόκειται να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης προκειμένου να αναπτύξει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως σε πράσινες ή ψηφιακές, συνολικής διάρκειας 80 ωρών.

Η υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης θα περιγράφεται αναλυτικά στις προσκλήσεις που θα εκδώσει η Δ.ΥΠ.Α.

Παράλληλα προωθούνται μία σειρά προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα προγράμματα για 47.000 ανέργους θα υλοποιηθούν από τη ΔΥΠΑ και έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την απασχόληση ανέργων στις ηλικίες 18-30 ετών, 25-45 ετών και άνω των 45 ετών.

πηγή: enaklik.com