ΑΑΔΕ: Αδειάζει τους λογαριασμούς 1,5 εκατ. φορολογουμένων. Πόσα και από ποιους τα παίρνουν

Στο άδειασμα των τραπεζικών λογαριασμών περισσότερων από 1,5 εκατομμύριο οφειλετών της Εφορίας επιδίδεται η ΑΑΔΕ, για χρέη άνω των 50 ευρώ καθώς δεν έχει άλλη δυνατότητα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Αξιοσημείωτο είναι πως, ο αριθμός των οφειλετών εναντίον των οποίων έχουν ληφθεί μέτρα κατάσχεσης είτε των τραπεζικών καταθέσεων είτε ποσών εις χείρας τρίτων, κατέγραψε νέο ρεκόρ και ανήλθε τον Φεβρουάριο στο υψηλότερο επίπεδο διαχρονικά.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ο αριθμός των οφειλετών που βρίσκονται υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανήλθε τον Φεβρουάριο σε 1.506.475 ΑΦΜ, από 1.490.675 ΑΦΜ τον Δεκέμβριο του 2023, 1.412.050 ΑΦΜ στο τέλος του 2022, 1.332.050 που ήταν στο τέλος του 2021 και 1.293.040 οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα που ήταν τον Δεκέμβριο του 2020.

Την τετραετία αυτή, εκτός από τη σταθερή αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, υπάρχει ταυτόχρονα και μια δραματική αύξηση των φορολογουμένων εναντίον των οποίων λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς την Εφορία.

Πότε ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις

Αρκεί ένα ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο ύψους 50 ευρώ, να ενεργοποιήσει τις αυτόματες κατασχέσεις από την εφορία και την είσπραξη των χρωστούμενων, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του οφειλέτη.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις καταθέσεις ή τις κατασχέσεις ποσών εις χείρας τρίτων σύμφωνα με τη νομοθεσία ισχύουν τα ακόλουθα:

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς την Εφορία που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, αλλά εφόσον επιβληθεί, το ποσό δεν επιστρέφεται.

Δεν επιβάλλεται κατάσχεση ακινήτων, καθώς και κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Αυτό σημαίνει, ότι οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων επιβάλλονται για χρέη άνω των 500 ευρώ.

Για οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό των 70.000 ευρώ, οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών γίνονται αυθημερόν με ένα e-mail. Ο ΚΕΔΕ προβλέπει πως ο Διοικητής της ΑΑΔΕ μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ.

Τι ισχύει για τους λογαριασμούς μισθοδοσίας

Για οφειλές άνω των 50 ευρώ προς το Δημόσιο, η Εφορία έχει το δικαίωμα να κατασχέσει από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, τα ακόλουθα ποσά:

Από ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 ευρώ και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ για ποσά άνω των 1.500 ευρώ τον μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ.

Το 50% οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος καταβάλλεται περιοδικά στον οφειλέτη, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 1.000 ευρώ.

Το 1/5 των καταβαλλόμενων ημερομισθίων.

Το 1/2 του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα.

Έως και το 100% των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα.

Έως και το 100% των πάσης φύσεως εισπράξεων από πώληση προϊόντων ή οποιωνδήποτε άλλων πραγμάτων (π.χ. ακινήτων, ΙΧ, σκαφών, κ.λπ.).

πηγη fimes.gr