Αιτήσεις «τώρα» για επιδότηση έως 10.000 ευρώ: Πώς θα πάρετε κρατικό χρήμα – Αιτήσεις με σειρά προτεραιότητας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις του προγράμματος «Εξοικονομώ -​​​​​​​ Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις».

Οι δικαιούχοι της επιδότησης μπορούν να αντικαταστήσουν τις ενεργοβόρες συσκευές τους με επιδότηση μέχρι και 10.000 ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι ενεργή και συνεχίζει να υποδέχεται αιτήσεις έως και τις 15 Μαΐου και ώρα 18:00.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είτε υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση περί επίτευξης του στόχου μείωσης του CO2 κατά 30% είτε προσκομίζοντας Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)/Έκθεση Ενεργειακού Ελέγχου. Η προθεσμία είναι, επίσης, η 15η Μαΐου 2024.

Επιδότηση: Η διαδικασία της αίτησης

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά ενεργειακής απόδοσης πριν και μετά τις παρεμβάσεις και η κατάθεσή τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον Οδηγό του προγράμματος χρονικό διάστημα υλοποίησης έργου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/auth/login και εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

συνέχεια στο enimerotiko.gr