Αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης των Ι.Χ – Ερχονται εκπτώσεις στα υβριδικά

Ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης μειώνει το κόστος εκτελωνισμού σχεδόν σε όλα τα καινούργια αυτοκίνητα, καθώς όσο αυξάνεται η αξία λιανικής προ φόρων τόσο υψηλότερο είναι το όφελος

Ριζικές αλλαγές έρχονται στον τρόπο υπολογισμού των τελών ταξινόμησης, στα καινούρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα. Μάλιστα, η έκπτωση για τα υβριδικά αυτοκίνητα φτάνει μέχρι και το 75%. Όπως αναφέρει η «Κυριακάτική Δημοκρατία», με τις νέες ρυθμίσεις που εισάγει το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνεται νέο σύστημα προοδευτικής φορολόγησης επιβατικών αυτοκινήτων και αναμορφώνονται σε συνάρτηση με την παλαιότητα του οχήματος αναλογικότερα οι προσαυξήσεις, οι οποίες επιβάλλονται με βάση την αντιρρυπαντική τεχνολογία EURO.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο νέος τρόπος υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης μειώνει το κόστος εκτελωνισμού σχεδόν σε όλα τα καινούρια αυτοκίνητα, καθώς όσο αυξάνεται η αξία λιανικής προ φόρων τόσο υψηλότερο είναι το όφελος. Αντίθετα, προσαυξημένα από 50% έως και 200% θα είναι τα τέλη ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης έως και 31/8/2018.

Στο μεταξύ ευνοημένα είναι και τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα της τελευταίας διετίας. Και αυτό διότι, όπως αναφέρει το σχέδιο νόμου, όσα έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας από 1ης Σεπτεμβρίου 2018 και έπειτα δεν προσαυξάνεται ο συντελεστής του τέλους ταξινόμησης, αλλά παραμένει ο ίδιος με εκείνους που έχουν τα αντίστοιχα καινούργια Ι.Χ., απομειωμένοι λόγω ετών, χιλιομέτρων και εκπομπών CO2.

Για τα καινούργια αυτοκίνητα, με βάση τη νέα κλίμακα, ο υπολογισμός τους θα γίνεται όπως και στη φορολογία εισοδήματος προοδευτικά. Για αυτοκίνητα με αξία λιανικής προ φόρων έως 14.000 ευρώ, ο συντελεστής παραμένει στο 4%. Πάνω από τις 14.001 ευρώ, οι συντελεστές αλλάζουν και φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό για κάθε κλίμακα και όχι ολόκληρο το ποσό της αξίας λιανικής προ φόρων που ισχύει σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα:

• Για αξίες λιανικής προ φόρων από 14.001 ευρώ έως και 17.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 26%.

• Για αξίες λιανικής προ φόρων από 17.001 ευρώ έως και 20.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 53%.

• Για αξίες λιανικής προ φόρων από 20.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 62%.

• Για αξίες λιανικής προ φόρων από 25.001 ευρώ έως και 30.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 71%.

• Για αξίες λιανικής προ φόρων πάνω από 30.001 ευρώ, ο συντελεστής είναι 30%.

Για παράδειγμα, το τέλος ταξινόμησης σε ένα καινούργιο αυτοκίνητο με αξία λιανικής προ φόρων 20.000 ευρώ με το τωρινό καθεστώς εκτελωνισμού θα ανερχόταν σε 3.200 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται για τις πρώτες 14.000 ευρώ με συντελεστή 4%, γεγονός που μεταφράζεται σε 560 ευρώ, τα επόμενα 3.000 ευρώ θα υπολογιστούν με συντελεστή 26%, γεγονός που μεταφράζεται σε 780 ευρώ, και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ με 53%. Δηλαδή, το συνολικό κόστος εκτελωνισμού θα ανέλθει σε 2.930 ευρώ.

Οι δασμοί στα φθηνά μοντέλα παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς είναι ήδη πολύ χαμηλοί, αφού σε ένα αυτοκίνητο με αξία λιανικής προ φόρων 8.000 ευρώ το τέλος ταξινόμησης υπολογίζεται σε 320 ευρώ και σε ένα όχημα με αξία λιανικής προ φόρων 10.000 ευρώ ο δασμός κυμαίνεται σε 400 ευρώ. Για τα αυτοκίνητα που κοστίζουν πριν από τους φόρους έως 14.000 ευρώ, το τέλος ταξινόμησης παραμένει αμετάβλητο στα 560 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, όταν το κόστος σκαρφαλώνει 1 ευρώ, στα 14.001 ευρώ δηλαδή, το τέλος ταξινόμησης πέφτει από τα 1.120 ευρώ στο μισό, ήτοι 560 ευρώ.

Για ένα αυτοκίνητο που κοστίζει προ φόρων 15.000 ευρώ, το νέο τέλος ταξινόμησης ορίζεται στα 820 ευρώ, όντας μειωμένο κατά 380 ευρώ. Μειώσεις 200 και 20 ευρώ βλέπουμε σε τιμές 16.000 και 17.000 ευρώ, αντίστοιχα, ωστόσο αν η τιμή του αυτοκινήτου φτάνει τα 17.001 ευρώ, τότε το όφελος φτάνει τα 1.380 ευρώ, αφού από τα 2.720 ευρώ, το νέο τέλος ταξινόμησης ορίζεται στα 1.341 ευρώ.

Τι γίνεται με τα μεταχειρισμένα και τα υβριδικά

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, προσαυξημένα από 50% έως και 200% πρόκειται να είναι τα τέλη ταξινόμησης για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης έως και 31/8/2018.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για τα επιβατικά αυτοκίνητα που:

α) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης ως προς την πρώτη ταξινόμηση έως και 31/8/2018, τα τέλη που αναφέρονται παραπάνω προσαυξάνονται κατά 50%,

β) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 6 και 5b, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31/8/2015, τα τέλη προσαυξάνονται κατά 100%,

γ) πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές ορίων εκπομπών EURO 5a, με τελευταία ημερομηνία ταξινόμησης έως και 31/12/2012, προσαυξάνονται κατά 200%.

Οσον αφορά τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, όσα έχουν εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μεγαλύτερη ή ίση με 51 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 50% των τελών ταξινόμησης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα μικρότερη ή ίση με 50 γρ./χλμ. απαλλάσσονται από το 75% των τελών ταξινόμησης, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης.

Για όσα οχήματα μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου νόμου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και, μέχρι τη δημοσίευσή του, δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης ή είχαν παραληφθεί, διέπονται από τις διατάξεις του νέου νόμου. Παράλληλα, αυτοκίνητα για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόμησης, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί, μπορούν, ύστερα από αίτηση των εµπορικών επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, συμψηφισμό του καταβληθέντος τέλους και επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.

Πηγή: ethnos.gr