Αναδρομικά: Απόφαση «βόμβα» για Δώρα και επικουρικές 11μήνου (έγγραφο)

Απόφαση-βόμβα από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για τις συντάξεις. Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, με την υπ’αριθ. 13167/2021 απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών υποχρεώνει τον ΕΦΚΑ και την κυβέρνηση να καταβάλουν Δώρα-επικουρικά του 11μήνου 2015-2016 και μάλιστα με τόκο 6%.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισυνάπτει το κείμενο της απόφασης 13167/2021 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που χαρακτηρίζεται πολύ σημαντική, ενώ καλεί την κυβέρνηση να καταβάλει τα αναδρομικά Δώρων-επικουρικών σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους ή κληρονόμους, ανεξάρτητα από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Η ΕΝΥΠΕΚΚ κάνει λόγο για 2,5 εκατ. συνταξιούχους και κληρονόμους.

“Όσον αφορά στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις των εναγόντων, η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα των μειώσεων αυτών αφορά μόνο στο χρονικό διάστημα από τις 11.06.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης των προαναφερόμενων αποφάσεων του Σ.τ.Ε.) έως τις 11.05.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016). Ομοίως, όσον αφορά στην περικοπή των επιδομάτων (δώρων) εορτών και αδείας επί των κύριων συντάξεων, με τους ως άνω νόμους, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι αποζημιωτικές αξιώσεις περιορίζονται στο ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, καθόσον το Δικαστήριο κρίνει ότι με το νέο σύστημα ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 επιχειρήθηκε νέα, συνταγματικώς θεμιτή (βλ. Σ.τ.Ε. 1891/2019) εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και επανυπολογισμός του ύψους των συνταξιοδοτικών αποδοχών από το νομοθέτη, ο οποίος, κάνοντας χρήση της ευχέρειάς του να επιλέγει τον τρόπο υπολογισμού των παροχών και να καθορίζει τις συνταξιοδοτικές αποδοχές, δεν συμπεριέλαβε τα επίμαχα επιδόματα στις αποδοχές αυτές, προφανώς, αντισταθμίζοντας τη μείωση που προέκυψε από άλλες ρυθμίσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι ενάγοντες δικαιούνται, κατ’ αρχήν, να λάβουν από τον εναγόμενο, ως αποζημίωση, κατ’ άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., τα ποσά που αντιστοιχούν στις περικοπές και μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεών τους και στην περικοπή των επιδομάτων (δώρων) επί των συντάξεων αυτών μόνο για το χρονικό διάστημα από τις 11.06.2015 (ημερομηνία δημοσίευσης των προαναφερόμενων αποφάσεων του Σ.τ.Ε.) έως τις 11.05.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4387/2016)” αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απόφαση.

Πηγή: aftodioikisi.gr