Αναδρομικά ως 8.000 ευρώ σε 40.000 συνταξιούχους τον Μάρτιο. Ποιοι τα παίρνουν

Νέο «δώρο» έρχεται από τον ΕΦΚΑ σε 40.000 συνταξιούχους µέσα στον Μάρτιο. Πρόκειται για αναδροµικά που µπορεί να φτάσουν και τα 8.000 ευρώ.

Παράλληλα ο ΕΦΚΑ έσπασε ρεκόρ µε 910.000 αποφάσεις συνταξιοδότησης από το 2020, ενώ πλέον σε εκκρεµότητα παραµένουν 70.000 συνταξιοδοτικές αιτήσεις. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τα αναδροµικά ΕΦΚΑ αυτά ξεκινούν από τον Οκτώβριο του 2019 και ουσιαστικά φτάνουν έως σήµερα.

Για τους παλαιούς τα αναδροµικά είναι από το 1/5 της αύξησης, που σηµαίνει για παράδειγµα ότι µε αύξηση 100 ευρώ θα πάρουν αναδροµικά τα 20 ευρώ για 53 µήνες, δηλαδή 1.060 ευρώ, ενώ για τους νέους τα αναδροµικά θα είναι τα 100 ευρώ για 53 µήνες, δηλαδή 5.300 ευρώ.

Τα αναδροµικά ποσά αφορούν αυτούς στους οποίους ο επανυπολογισµός συντάξεων µε τους συντελεστές του νόµου 4670/2020 γίνεται τώρα, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις µε παράλληλη ασφάλιση.

Η παράλληλη ασφάλιση αφορά γιατρούς, µηχανικούς και δικηγόρους µε σύνταξη από ∆ηµόσιο, ΤΣΜΕ∆Ε, ΤΣΑΥ και Ταµείο Νοµικών, αλλά και δηµόσιους υπαλλήλους µε παράλληλη απασχόληση και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, λόγω ύπαρξης ∆ελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Για παράδειγµα, ασφαλισµένος µε 40 χρόνια, εκ των οποίων τα 25 παράλληλα σε δύο Ταµεία, µε συντάξιµο µισθό έστω 1.500 ευρώ, δικαιούται είτε δύο ανταποδοτικές συντάξεις µε τους συντελεστές των 40 ετών και των 25 ετών ασφάλισης είτε µία ανταποδοτική για τα 40 έτη και προσαύξηση σύνταξης για τα 25 έτη παράλληλης ασφάλισης.

Ειδικότερα, συνταξιούχοι που αποχώρησαν πριν από τον νόµο Κατρούγκαλου (παλαιοί συνταξιούχοι) και ανήκουν σε δύσκολες περιπτώσεις µε ελλιπή στοιχεία για τον προσδιορισµό του χρόνου ασφάλισής τους.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συνταξιούχοι στους οποίους ο αρχικός επανυπολογισµός που έγινε µε τον νόµο Κατρούγκαλου έβγαλε αποκλίσεις ετών και αποδοχών σε ποσοστό πάνω από 5%, που ήταν το αποδεκτό όριο που έθετε η τότε εγκύκλιος για να προχωρήσει ο επανυπολογισµός.

Οι 220.000 παλαιοί συνταξιούχοι θα έχουν επανυπολογισµό και θα δουν ένα µέρος της σύνταξης να αποκόπτεται και να µετατρέπεται σε ποσό προσωπικής διαφοράς µε τα ποσοστά του νόµου Κατρούγκαλου. Οπως εκτιµούν όµως στον ΕΦΚΑ, για 40.000, ίσως και παραπάνω, θα προκύψουν αυξήσεις στην τσέπη που θα υπερκαλύψουν την προσωπική διαφορά.

Παραδείγµατα αυξήσεων

Για παράδειγµα, συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 µε 33 έτη και µισθό 1.500 ευρώ παίρνει σύνταξη 895 ευρώ µικτά, ενώ µε τον επανυπολογισµό θα πάρει 950 ευρώ µε αύξηση 55 ευρώ τον µήνα επί 53 µήνες, δηλαδή αναδροµικά 2.915 ευρώ.

Συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 µε 34 έτη και 8 µήνες και µισθό 1.800 ευρώ παίρνει σύνταξη 955 ευρώ µικτά, ενώ µε τον επανυπολογισµό θα πάρει 1.110 ευρώ και θα λάβει αναδροµικά 7.585 ευρώ.

Αλλος συνταξιούχος που αποχώρησε το 2018 µε 35 έτη και µισθό 1.820 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.000 ευρώ, ενώ µε τον επανυπολογισµό του νόµου Βρούτση θα πάρει αναδροµικά 5.830 ευρώ, µε αύξηση από τον Οκτώβριο 2019.

Αυτή τη στιγµή εκκρεµούν 12.000 εφάπαξ, µε τα περισσότερα να αφορούν συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, µε το µέσο εφάπαξ να κυµαίνεται από 14.900 ευρώ για συνταξιούχους ∆ηµοσίου και 40.200 ευρώ για τους συνταξιούχους που προέρχονται από ειδικά µισθολόγια.

Το εφάπαξ των πολιτικών υπαλλήλων βρίσκεται στα 23.972 ευρώ κατά µέσον όρο. Το εφάπαξ για ΕΛ.ΑΣ. – Πυροσβεστική είναι στα 23.667 ευρώ. Για τους συνταξιούχους δηµοτικούς υπαλλήλους το εφάπαξ ανέρχεται στα 21.872 ευρώ. Στις ∆ΕΚΟ (ΟΣΕ – ΟΤΕ – ∆ΕΗ κ.ά.) το µέσο εφάπαξ κυµαίνεται µεταξύ 27.817 ευρώ και 58.294 ευρώ.

Επικουρικές

Στις 35.000 υπολογίζονται οι επικουρικές συντάξεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, η εκκαθάριση των οποίων θα ξεκινήσει από τον Μάρτιο και θα έχει αναδροµικά στις περιπτώσεις αυτές µέχρι 76.732 ευρώ, εφόσον η εκκρεµότητα είναι µέχρι 3 έτη και µε ανώτερη επικουρική τα 186 ευρώ, που αντιστοιχούν σε 25 χρόνια ασφάλισης.

Πρόκειται για δηµόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους σε ∆ΕΚΟ και τράπεζες που κατέθεσαν τα προηγούµενα χρόνια αίτηση για να λάβουν επικουρική σύνταξη, αλλά δεν είχαν τα απαιτούµενα ένσηµα, διότι έπρεπε να έχουν συµπληρώσει τα ίδια έτη ασφάλισης µε αυτά που απαιτούνται για την κύρια (25ετία, 35ετία) και παρέµειναν επί σειρά ετών «εγκλωβισµένοι» µέχρι να φτάσουν 67 ετών, καθώς η αίτησή τους παραµένει σε εκκρεµότητα.

Μέσα στον Μάρτιο οι ασφαλισµένοι που παραµένουν σε αναµονή θα κληθούν να υποβάλουν νέα αίτηση για τη λήψη επικουρικής µε 15ετία, καθώς θα απορριφθεί η αρχική. Με αυτό τον τρόπο χιλιάδες ασφαλισµένοι θα πάρουν πλήρη επικουρική σύνταξη µε τα απαιτούµενα πλέον 15 χρόνια, ενώ µε το προηγούµενο καθεστώς θα έπρεπε να συµπληρώσουν 25 ή 35 έτη µε την εξαγορά τις περισσότερες φορές πλασµατικών ετών.

∆ιαφορετικά η επικουρική σύνταξη θα ήταν µειωµένη και θα την έπαιρναν µετά τα 67 έτη. Παράλληλα, θα επανεξεταστούν οι αιτήσεις που πήραν απορριπτική απόφαση λόγω έλλειψης χρονικών προϋποθέσεων.

Για παράδειγµα, η έκδοση επικουρικής µε 15ετία ανεξαρτήτως Ταµείων (διαδοχική) διευκολύνει τους αυτοαπασχολούµενους του ΤΣΜΕ∆Ε που µπορούν να θεµελιώσουν δικαίωµα µε 15ετία σε ΤΣΜΕ∆Ε και ∆ηµόσιο, ή ΤΣΜΕ- ∆Ε και ΙΚΑ. Κερδισµένοι είναι οι ασφαλισµένοι του ∆ηµοσίου από το πρώην ΤΕΑ∆Υ.

Μέχρι πρότινος για την έκδοση επικουρικής απαιτούνταν η θεµελίωσή της µε 25ετία ή 35ετία. Στο ∆ηµόσιο µε 25ετία ο ασφαλισµένος µπορούσε να λάβει την επικουρική του στα 67, ακόµη και αν έλαβε την κύρια σύνταξη στα 55 µε 25ετία και ανήλικο.

Για να λάβει την επικουρική του σύνταξη πριν από τα 67 θα έπρεπε ο δηµόσιος υπάλληλος να είχε συµπληρώσει 35ετία. Επικουρική σύνταξη µε 15ετία θα µπορέσουν να λάβουν ασφαλισµένοι µε διαδοχικούς χρόνους σε δύο ή περισσότερα Ταµεία, όπως ΤΣΜΕ∆Ε και ∆ηµόσιο ή Ταµείο Νοµικών και ∆ηµόσιο, ή ΙΚΑ και ∆ΕΚΟ.

πηγή: fimes.gr