Ανατροπή-φωτιά με τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που θα καθιστούν δικαιότερες τις επιβαρύνσεις των οχημάτων αλλά και δεν θα προκαλούν απώλειες στα φορολογικά έσοδα, ούτε όμως και μείωση της ζήτησης καινούργιων οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σχεδιάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται να προχωρήσει παράλληλα και στη θέσπιση κινήτρων για αγορές νέων αυτοκινήτων και οριστική απόσυρση παλαιών.Μείωση εσόδων

Το πρόβλημα που έχει ανακύψει και αποφάσισε να αντιμετωπίσει η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με το να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στα τέλη κυκλοφορίας είναι η διαπίστωση ότι ολοένα και περισσότερα οχήματα, με ημερομηνίες κυκλοφορίας μετά την 31η Οκτωβρίου 2010 και με πολύ χαμηλότερα τέλη κυκλοφορίας τίθενται σε κυκλοφορία και ολοένα λιγότερα παλαιά, με ημερομηνίες πρώτης κυκλοφορίας πριν την 31η Οκτωβρίου 2010 και πολύ υψηλότερα τέλη παραμένουν στους δρόμους, με συνέπεια τα έσοδα του Δημοσίου να τείνουν μεσοπρόθεσμα να μειωθούν!

Δηλαδή, τα τέλη για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που τέθηκαν σε κυκλοφορία μετά την 31η-10-2010 είναι αναλογικά χαμηλότερα από τα τέλη για τα Ι.Χ., τα οποία τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν την 31η-10-2010, οπότε η αύξηση του αριθμού των πρώτων και η μείωση του αριθμού των δεύτερων θα προκαλέσει μειώσεις στα έσοδα. Από την άλλη πλευρά όμως, η ηγεσία του υπουργείου δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να προκαλέσει αναταραχή στην αγορά Ι.Χ. με αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας για τα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα.

Αναπροσαρμογή

Για τους λόγους αυτούς, η ηγεσία του υπουργείου αποφάσισε να προχωρήσει, με προσεκτικά βήματα, σε ένα ουσιαστικό σχέδιο αναπροσαρμογής των τελών κυκλοφορίας που καταβάλλουν κάθε χρόνο 5.423.700 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, εξετάζοντας ταυτόχρονα τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Προϋπολογισμού για την εκ νέου παροχή κινήτρων μέσω της διαδικασίας της απόσυρσης, προκειμένου να σταματήσουν να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτοκίνητα 15 ετών και άνω και να αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Με στόχο, λοιπόν, τη μελέτη της κατάστασης στην αγορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων και την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου των τελών κυκλοφορίας, τη διατύπωση απόψεων σχετικά με κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις, την επεξεργασία και μελέτη των νέων τεχνολογικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών εξελίξεων καθώς και των όρων, προϋποθέσεων και κριτηρίων διαμόρφωσης του κόστους των τελών κυκλοφορίας, η ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη σύσταση οκταμελούς ομάδας εργασίας. Οι εργασίες της ομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το φθινόπωρο, ώστε οι προτάσεις της να ληφθούν υπ’ όψιν για τη διαμόρφωση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου που θα ισχύσει για το 2025.

Ποιοι θα πληρώσουν παραπάνω

Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο ο κρατικός Προϋπολογισμός να μη μειωθούν, αλλά και να μην προκληθούν αναταραχές στην αγορά των Ι.Χ. αυτοκινήτων από αυξήσεις στις επιβαρύνσεις για τα καινούργια αυτοκίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η μη μείωση των τελών για τα πολύ παλαιά Ι.Χ. αυτοκίνητα, με ημερομηνίες πρώτης κυκλοφορίας τις δεκαετίες του ’90 και του 2000. Το βάρος πιθανών αυξήσεων στα τέλη ενδέχεται να το υποστούν οι ιδιοκτήτες αυτών των αυτοκινήτων, καθώς και όσων απέκτησαν αυτοκίνητα παλαιότητας 9 έως 14 ετών, δηλαδή μετά την 31η-10-2010 και μέχρι τα τέλη του 2015.

Επιπλέον όμως εξετάζεται να μπει μέσα στην εξίσωση και το μέτρο της παροχής κινήτρων προς τους φορολογούμενους για την απόσυρση των παλαιών οχημάτων τους από την κυκλοφορία και την απόκτηση καινούργιων Ι.Χ. αυτοκινήτων.

πηγή: eleftherostypos.gr