Ανατροπή με τα απλήρωτα χρέη στην Εφορία: Διαγραφή οφειλών σε χιλιάδες φορολογούμενους ως 40% με 1 προϋπόθεση

Μειωμένα πρόστιμα κατά 40%, θα πληρώσουν χιλιάδες φορολογούμενοι, κατηγορούμενοι για φοροδιαφυγή ή για απλές φορολογικές παραβάσεις, στο πλαίσιο συμβιβασμού και προκειμένου να κλείσουν τις υποθέσεις τους.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, της οποίας τα υψηλόβαθμα στελέχη βλέπουν με ικανοποίηση τη συγκεκριμένη εξέλιξη, καθώς απαλλάσσει τις υπηρεσίες από τον αυξημένο φόρτο εργασίας, που επισύρουν οι έλεγχοι και οι προσφυγές.

Ωστόσο, οι εφοριακοί ελεγκτές δεν είναι ικανοποιημένοι με την εν λόγω εξέλιξη, καθώς χάνουν το μπόνους που προβλέπεται, όταν οι υποθέσεις που ελέγχουν, κλείνουν με συμβιβασμό και όχι με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου.

Ανάσα για χιλιάδες φορολογούμενους τα μειωμένα πρόστιμα

Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και είναι αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση, μετά την έκδοση του «φύλλου ελέγχου», να αποδεχτούν το πρόστιμο και να γλιτώσουν το 40%.

Όπως αναφέρει η νομοθεσία, σε περίπτωση που εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου (π.χ. κατόπιν ελέγχου) λόγω ανακρίβειας δήλωσης, το πρόστιμο που βεβαιώνεται κλιμακώνεται ως εξής:

10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

25% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση – 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου που προκύπτει με βάση τη δήλωση.

Για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης (εισοδήματος, ΦΠΑ, παρακρατούμενων και λοιπών φόρων).

Σε περίπτωση που υποβληθεί εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) χρεωστική δήλωση, μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή αφού προσκληθεί από την ΑΑΔΕ για την παροχή πληροφοριών (και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου) βεβαιώνεται το ανωτέρω πρόστιμο.

Ωστόσο, το πρόστιμο μειώνεται στο 60%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εντός 30 ημερών, αλλά η μείωση δεν ισχύει για τον παρακρατούμενο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Σε όλες, δε, τις περιπτώσεις που λόγω της εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται φόρος, επιβάλλεται και τόκος 8,76% ετησίως επί του κύριου φόρου, χωρίς ανώτατο όριο.

Επισημαίνεται ότι για τις εκπρόθεσμες (αρχικές ή τροποποιητικές) χρεωστικές δηλώσεις, που υποβάλλονται μέχρι την κοινοποίηση εντολής ελέγχου, το πρόστιμο είναι:

100 ευρώ, όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων,

250 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικών βιβλίων και

500 ευρώ όταν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Δεν επιβάλλεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων, εφόσον η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

πηγή: enimerotiko.gr