Ανατροπή με τις επιδοτήσεις σε ρεύμα και αέριο για τον Μάρτιο, εκδόθηκε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο, τα ποσά ενίσχυσης για τον Μάρτιο θα παραμείνουν ίδια με του Φεβρουαρίου για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες.

Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, οι οικοιακοί καταναλωτές για τον Μάρτιο θα επιδοτηθούν με 39 ευρώ για τις πρώτες 300 κιλοβατώρες κατανάλωσης ρεύματος (τα νοικοκυριά).

Η επιδότηση θα είναι και πάλι κλιμακωτή, στα 150 ευρώ ανά Μεγαβατώρα (MWh), για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 0 έως 150 κιλοβατώρες (kWh). Για την κατανάλωση από 151 έως 300 kWh, η επιδότηση είναι 110 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Το ποσό ενίσχυσης για τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος διαφέρει από όσα προβλέπονταν στην ενημέρωση του ΥΠΕΝ προς τους προμηθευτές, σύμφωνα με την οποία τον Μάρτιο η επιδότηση θα κάλυπτε τις πρώτες 310 κιλοβατώρες κατανάλωσης και θα ανερχόταν στα 40,19 ευρώ.

Η επιδότηση θα διαμορφωνόταν σε 150 ευρώ ανά MWh για τις πρώτες 155 kWh κατανάλωσης, και σε 110 ευρώ ανά MWh, για τη μηνιαία κατανάλωση από 156 – 310 kWh.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ποσά ενίσχυσης συμφωνούν με όσα προβλέπονταν στην ενημέρωση του ΥΠΕΝ προς τις εταιρείες προμήθειας. Έτσι, στην περίπτωση των δικαιούχων ΚΟΤ, όπως και τον Φεβρουάριο έτσι και τον Μάρτιο, η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος ορίζεται στα 170 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Αναφορικά με τους μη οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο στα 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης.

Φυσικό αέριο

Για τους οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στα είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις εδώεδώ και εδώ.

Πηγή: dikaiologitika.gr