Απίστευτο και όμως αληθινό! Πρόστιμο αν πήρατε αυτό το επίδομα!

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι της ΔΥΠΑ που αφορούν άνεργους οι οποίοι ενώ είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο και καρπώνονται επιδόματος και παροχές , παράλληλα, ασκούν και επαγγελματική δραστηριότητα. 

Με διαγραφή από το μητρώο του ΟΑΕΔ έως και 2 χρόνια και επιστροφή όλων των επιδομάτων και πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ απειλούνται όσοι «άνεργοι» εντοπιστούν ότι ακολουθούν τέτοιου είδους τακτικές.

Επιστροφή επιδομάτων, πρόστιμο από 500 ως και 10.000 ευρώ και διαγραφή από το μητρώο του ΟΑΕΔ ως και 2 χρόνια είναι οι ποινές που θα επιβάλλονται στους ανέργους που εργάζονται χωρίς:

να το έχουν δηλώσει στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ή που αρνούνται τρεις προτάσεις για να αναλάβουν εργασία με βάση τις προδιαγραφές που προβλέπει το ατομικό τους σχέδιο.

ΟΑΕΔ πρόστιμο: Το… αυτονόητο

Οι ποινές εξειδικεύονται σε απόφαση του διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ), Σπύρου Πρωτοψάλτη, την οποία αποκαλύπτει ο «Ε.Τ.». Η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 28 Σεπτεμβρίου (τεύχος B’ 5078) και έχει άμεση ισχύ.

Οι υποχρεώσεις των ανέργων θεσπίστηκαν με το νόμο 4921/2022 («Δουλειές ξανά») του υπουργείου Εργασίας ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα «μαϊμού» ανέργων που έχουν σκοπό τη λήψη παροχών και όχι την αναζήτηση εργασίας.

Χθες, ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι το να διαγράφεται ένας άνεργος από το μητρώο της ΔΥΠΑ επειδή αρνείται τρεις προτάσεις για εργασία ανάλογη των προδιαγραφών που προβλέπει το ατομικό του σχέδιο δεν είναι τιμωρητικό, όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποτελεί αυτονόητη μεταρρύθμιση, διαφορετικά θα επιβραβεύονταν οι αθέμιτες πρακτικές που δεν τις θέλουν ούτε οι άνεργοι που αναζητούν δουλειά ούτε η κοινωνία.

ΟΑΕΔ πρόστιμο: Πέναλτι

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της απόφασης, οι πράξεις ή παραλείψεις των ανέργων και οι κυρώσεις που επιφέρουν είναι:

Η σκόπιμη παραπλάνηση των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, μέσω δήλωσης ψευδών στοιχείων, κατά την εγγραφή και παραμονή στο μητρώο ανέργων και παράλειψη του αναζητούντος εργασία να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του εντός 20 ημερών από την ημερομηνία που ανακύπτει ο λόγος επικαιροποίησης και οπωσδήποτε κατά την επόμενη ανανέωση της ψηφιακής κάρτας ανεργίας.

Για κάθε μία από αυτές τις δύο παραβάσεις επιβάλλεται προσωρινή διαγραφή του ανέργου για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης.

Αν έχουν καταβληθεί επιδόματα και παροχές, ζητούνται από τον άνεργο.

Η ταυτόχρονη εγγραφή και παραμονή του ανέργου στο ψηφιακό μητρώο ενώ απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας ή ασκεί επάγγελμα ή δεν έχει διακόψει το επάγγελμά του ή, ενώ είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο, αρχίσει να απασχολείται και δεν δηλώσει την απασχόλησή του αμέσως στη ΔΥΠΑ.

Διαγραφή του ανέργου και στέρηση δικαιώματος επανεγγραφής για 6 μήνες

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής για 2 έτη.

Επιδόματα και χρηματικές παροχές που έχουν καταβληθεί σε μία τέτοια περίπτωση αναζητούνται και, με πράξη του διοικητή της ΔΥΠΑ, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας, τη σοβαρότητα της παράβασης και την τυχόν επανάληψή της.

Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται και σε περίπτωση που η απασχόληση διαπιστώνεται, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει δηλωθεί ή αναγγελθεί αρμοδίως.

Η παράλειψη ή η εκπρόθεσμη ανανέωση της ισχύος της ψηφιακής κάρτας ανεργίας, η παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων, η παράλειψη ανταπόκρισης του αναζητούντα εργασία σε πρόταση θέσης εργασίας ή σε προτεινόμενα προγράμματα ή που αποσκοπούν στην απόκτηση ή βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων, η σκόπιμη ή από αμέλεια μη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών για την παραμονή στο ψηφιακό μητρώο εντός 10 ημερών, η μη εμφάνιση του αναζητούντα εργασία στα προκαθορισμένα ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο, η παράλειψη της κατάρτισης ατομικού σχεδίου, η μη συμμετοχή σε επαγγελματική κατάρτιση.

Οι συνέπειες

Για αυτές τις παραβάσεις ο άνεργος θα χάνει επιδόματα ανεργίας για έναν ή περισσότερους μήνες, εφόσον καθυστερεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, και αν δεν λαμβάνει επίδομα, θα διαγράφεται για 6 μήνες.

Η άρνηση αποδοχής από τον αναζητούντα εργασία 3 προτάσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το ατομικό σχέδιο δράσης του. Στην περίπτωση αυτή ο άνεργος χάνει τις παροχές του και διαγράφεται για 2 χρόνια από το μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η μη προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων ενεργού αναζήτησης εργασίας μετά την κατάρτιση του ατομικού σχεδίου, η παράλειψη ανταπόκρισης σε παραπομπή για ιατρική εξέταση, σε περίπτωση που υφίσταται αμφιβολία για την ικανότητα του αναζητούντα εργασία προς εργασία.

Ενστάσεις

Οταν διαπιστώνεται σώρευση παραβάσεων, επιβάλλεται η πιο αυστηρή από τις κυρώσεις. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των διοικητικών πράξεων εντός 30 ημερών από τη γνωστοποίησή τους στο αρμόδιο ΚΠΑ-ΟΑΕΔ.

60 προσλήψεις για δύο χρόνια μέσω ΑΣΕΠ

Αρχίζουν τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 60 νέων εργασιακών συμβούλων στην ΔΥΠΑ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 00:01, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 60 θέσεις εργασιακών συμβούλων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 23:59. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση έως δύο συναπτά έτη.

Η προκήρυξη αφορά σε σύμβαση:

ιδιωτικού δικαίου
8μηνης διάρκειας (με δυνατότητα δύο διαδοχικών παρατάσεων για άλλους 8 μήνες)
πλήρους απασχόλησης
για εξήντα (60) άτομα ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων
Θα χρειαστεί να:

συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε μορφή .pdf
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του ελληνικού δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:

gov.gr→ Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → 2η Προκήρυξη θέσεων για εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ έτους 2022 ή απευθείας από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/2e-prokeruxe-theseon-gia-ergasiakous-sumboulous-tes-dupa-etous-2022

Τι είναι ο «εργασιακός σύμβουλος»

Τα καθήκοντα της ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Εργασιακών Συμβούλων είναι η προετοιμασία και η υποστήριξη των ανέργων για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, η αντιστοίχιση ή η σύζευξη του προφίλ του αναζητούντος εργασία με το περίγραμμα της προσφερόμενης θέσης εργασίας από τις επιχειρήσεις, καθώς και η παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για όλα τα θέματα προσφοράς και ζήτησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Οι νέοι εργασιακοί σύμβουλοι θα ενταχθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό του ΟΑΕΔ και θα ενισχύσουν τις δράσεις του Οργανισμού για την προώθηση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.dypa.gov.gr

Πηγή: newsme.gr