Αποθέματα τροφίμων: Έρχονται βαριά πρόστιμα μέχρι και κατασχέσεις για άρνηση δήλωσης-Ποια προϊόντα και τρόφιμα θα πρέπει να δηλωθούν

Βαριές «καμπάνες» ως και κατασχέσεις περιμένουν εισαγωγείς, σούπερ μάρκετ και άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στην επισιτιστική αλυσίδα, αν μέσα στις επόμενες 48 ώρες δεν δηλώσουν τα αποθέματά τους σε λιπάσματα ή τρόφιμα. Από σήμερα ενεργοποιείται η πλατφόρμα μέσω της οποίας πρέπει να δηλωθούν τα αποθέματα που υπάρχουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως σιτάρι, καλαμπόκι, άλευρα, ηλιέλαιο κ.α.

Όσοι δεν καταγράψουν στην πλατφόρμα τα αποθέματά τους κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα που φτάνουν τα 100.000 ευρώ ως και κατασχέσεις των προϊόντων που θα αποκρύψουν. Ο λόγος που υιοθετείται αυτή η πρακτική είναι διπλός: Από την μια να καταγραφούν τυχόν ελλείψεις και να εξασφαλιστεί η επάρκεια και από την άλλη να μπει «φρένο» σε φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Φρένο» στην αισχροκέρδεια

Με σχετική απόφαση του Κράτους έχουν καθοριστεί τόσο τα προϊόντα (κυρίως πρώτες ύλες), όσο και οι κυρώσεις που θα επιβληθούν σε εκείνους που δεν θα συμμορφωθούν στις επιταγές του Κράτους.

Εξειδικεύονται επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων, τα στοιχεία των αποθεμάτων, τη διαδικασία ελέγχου, τα αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων όργανα, την κλιμάκωση των κυρώσεων ανάλογα με τη βαρύτητά τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

Η ρύθμιση στοχεύει και στην αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας καθώς έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένες επιχειρήσεις κρατούν στις αποθήκες τους συγκεκριμένα προϊόντα με την προσδοκία ότι θα τα πωλήσουν ακριβότερα σε μεταγενέστερο χρόνο.

Έτσι, με αυτή την κίνηση οι κρατικές υπηρεσίες όχι μόνον επιχειρούν να μάθουν τι ακριβώς όγκος αποθεμάτων σε τρόφιμα υπάρχει εντός των συνόρων, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να βάλουν εμπόδια σε τυχόν αναιτιολόγητες ανατιμήσεις.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η υποχρέωση των επιχειρήσεων να δηλώνουν τα αποθέματα σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, η επάρκεια των οποίων απειλείται από τις διαδοχικές κρίσεις!

Ποια προϊόντα και τρόφιμα θα πρέπει να δηλωθούν

Βάσει της σχετικής ρύθμισης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στην Ελληνική Επικράτεια, θα πρέπει να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δύο ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δήλωση με τα στοιχεία αποθεμάτων σε:

 • πρώτες ύλες για την παραγωγή λιπασμάτων,
 • λιπάσματα (όπως αζωτούχα λιπάσματα, φωσφορικά λιπάσματα, καλιούχα λιπάσματα κ.α.)
 • ζωοτροφές,
 • ωμά δημητριακά παντός είδους και ιδίως σιτάρι ή σμιγάδι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι, εδώδιμο φαγόπυρο,
 • άλευρα και ιδίως αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού και αλεύρια δημητριακών,
 • ηλίανθο, και
 • φυτικά έλαια, εκτός από το ελαιόλαδο, και ιδίως ηλιέλαιο (έλαιο ηλιοτροπίου), φοινικέλαιο και αραβοσιτέλαιο.

Ποια στοιχεία πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο τα εξής στοιχεία:

 • την ποσότητα των αποθεμάτων, σε κιλά για τα στερεά, σε λίτρα για τα υγρά και σε τεμάχια όπου ενδείκνυται,
 • τη χώρα προέλευσης των προϊόντων,
 • την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και, ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδίως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της.

Πώς υποβάλλεται η δήλωση – Οι κυρώσεις

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου των υπόχρεων επιχειρήσεων ή – εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν – μέσω των κωδικών πρόσβασης στο «TAXIS».

Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, σύμφωνα με το παρόν επισύρει την αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:

 • κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς, και
 • διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.Αναλυτικά η ρύθμιση προβλέπει:
Η μη συμμόρφωση των υπόχρεων του άρθρου 2 με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4916/2022 και της παρούσας επισύρει αθροιστικά τις κάτωθι κυρώσεις:
 • την κατάσχεση των μη δηλωθέντων αποθεμάτων των ειδών του άρθρου 1,
 • την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους: βα) χιλίων (1.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ββ) χιλίων (1.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας από δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, βγ) εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης αποθεμάτων αξίας μεγαλύτερης από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
  2. Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο ή αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή γενικά παρεμποδίζει με οποιοδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων οργάνων επιβάλλεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του άρθρου 6 της παρούσας διοικητικό πρόστιμο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, με την επιφύλαξη της επιβολής ποινικών κυρώσεων από τα αρμόδια δικαστήρια

Διάρκεια ισχύος απόφασης

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 28.03.2022, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4916/2022, ενώ με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το ως άνω χρονικό διάστημα μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριών επιπλέον μηνών κάθε φορά.

Πηγή: enikonomia.gr