Τα καΐκια μας σήμερα σάρωσαν!🦞🐙🐠
Μ. Παρασκευή είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 19.00!
Καλή Ανάσταση με υγεία και ευτυχία!

https://www.facebook.com/ixthioskalakefalinias/posts/2583432898428102?__xts__%5B0%5D=68.ARD5sp6RqbEwndvjNUNHv5Vq0jbexjp3RInKJkHWr41nhqV4jWLJT5EGXNwhmH76TyvdkS_jZjQXuzPvxEjug38MdVM7EvJ7uP9E3Eij0pkwqZR2fcSbWa3COt3iQnOShDUTI6Y0iFf6QFwzROIkCWy94iy9U2fSwHYofzPOIDmNdX2mj_vhCbNz3LafEOt701n9DaPv8Ii_91dA30Qf217uxuYfn2LIZVlUeACQZLrow3HdgEDTUbVAagJ_LjB98j2ytI6PU9BVyJ_5LJ6vcEbEd0Wj6o5vhxxVQ1df5S-LClOZ8V1h9Bj9-lEKtJgekpDfa9-7-oX7xPJyZpnFAnqB35Lx&__tn__=-R